Privacyverklaring

Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Huidzorg Royale aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Huidzorg Royale is gevestigd te Leiderdorp aan de Van der Valk Boumanweg 180D (2352 JD) en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62414852. Huidzorg Royale is per e-mail te bereiken via info@huidzorgroyale.nl en telefonisch via 071-542 6893.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Huidzorg Royale omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Huidzorg Royale aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

De verwerking van persoonsgegevens door Huidzorg Royale valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Huidzorg Royale behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 24 juni 2020.

 

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens
Huidzorg Royale kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Huidzorg Royale, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Huidzorg Royale verstrekt.

Huidzorg Royale kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres
  • Uw medische gegevens
  • Foto’s van voor en na uw behandeling

 

Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag:

  • Toestemming van de persoon/bezoeker voor het verwerken van zijn persoonsgegevens
  • Het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
  • Het verwerken is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op u (het bedrijf/de website) rusten

 

De persoonsgegevens worden gebruikt voor om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Huidzorg Royale uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan.

Huidzorg Royale is op basis van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst verplicht uw dossier, en de daarin opgenomen persoonsgegevens, 15 jaar te bewaren.

 

Bijzondere categorieën persoonsgegevens
Indien Huidzorg Royale bijzondere categorieën persoonsgegevens verwerkt moet u hier uitdrukkelijke toestemming voor hebben gegeven, en kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Bijzondere categorieën persoonsgegevens zijn uw ras, etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische- of biometrische gegevens, gegevens over gezondheid, seksueel gedrag of seksuele gerichtheid).

 

Cookies
Huidzorg Royale maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Huidzorg Royale bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Huidzorg Royale om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

 

Verwijzing naar andere websites
Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Huidzorg Royale. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Huidzorg Royale is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Huidzorg Royale raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

 

Doorgifte aan verwerkers en derden
Huidzorg Royale verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Daarnaast kan het voorkomen dat Huidzorg Royale bedrijven inschakelt voor de hosting van haar website, technisch onderhoud van haar website en marketingactiviteiten. Deze partijen kunnen indien noodzakelijk voor de uitvoering van hun diensten inzicht krijgen in bepaalde persoonsgegevens van Huidzorg Royale. Zij handelen daarbij onder verantwoordelijkheid van Huidzorg Royale.

 

Beveiliging
Huidzorg Royale heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden.

 

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van het verwerken van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening

Gegevensbescherming. Een dergelijk verzoek kunt u indienen door een e-mail te zenden aan info@huidzorgroyale.nl.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@huidzorgroyale.nl.

Indien u een klacht wil indienen over Huidzorg Royale met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@huidzorgroyale.nl.