Disclaimer

De eenmanszaak Huidzorg Royal, met KvK-nummer 62414852, wil u hartelijk welkom heten op www.huidzorgroyale.nl. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Huidzorg Royale kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Huidzorg Royale zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Huidzorg Royale zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Huidzorg Royale is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door Huidzorg Royale verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Huidzorg Royale tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Huidzorg Royale dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@huidzorgroyale.nl.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Huidzorg Royale of die van licentiegevers. Huidzorg Royale behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@huidzorgroyale.nl aanvragen.

Mocht het zo zijn dat Huidzorg Royale per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Huidzorg Royale weten via info@huidzorgroyale.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Huidzorg Royale verplicht is tot enige schadevergoeding.